ماشین فیزیک هشتم

حجم فایل : 488.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا ماشین
فیزیک هشتم
ماشین ساده
ماشین پیچیده ماشین گشتاور نیرو ( اثر چرخانندگی نیرو )
فاصله نقطه اثر نیرو تا مرکز چرخش مقدار نیرو = گشتاور F F اهرم :
نیروی محرک نیروی مقاوم نیروی محرک نیروی مقاوم نیروی محرک نیروی مقاوم مزیت مکانیکی :
قرقره ها :
اندازه کار نیروی محرک = اندازه کار نیروی مقاوم نیروی مقاوم F نیروی محرک چرخ دنده : شعاع چرخ دنده بزرگ شعاع چرخ دنده کوچک تعداد دورچرخ دنده بزرگ تعداد دورچرخ دنده کوچک سطح شیبدار : نیروی مقاوم نیروی محرک پایان...